Uw zwangerschap

Een zwangerschap en bevalling is niet “one size/way fits all”. Het maakt deel uit van jullie levensverhaal als mens, ouder(s) en partner(s) waarbij ieder zijn eigen waarden, verwachtingen en wensen heeft.

Tijdens de opvolging van de zwangerschap zal je worden bijgestaan door een multidisciplinair team dat minstens uit een gynaecoloog en vroedvrouw zal bestaan, maar zo nodig eveneens je huisarts, een kinesist, diëtist, psycholoog, endocrinoloog of osteopaat. We hopen in de toekomst zo veel mogelijk van deze zorgverleners in de kliniek te kunnen vertegenwoordigen, maar zo nodig wordt er verwezen.

Zo kan er op jouw/jullie maat zo goed mogelijk worden toegeleefd naar de geboorte van je/jullie kind(eren) en de periode erna.

Samenwerking
vroedvrouw- gynaecoloog

We geloven dat de gecombineerde opvolging door zowel een vroedvrouw als gynaecoloog de ideale manier is om de zwangerschap te begeleiden en ondersteunen. De vroedvrouw kan de focus leggen op de natuurlijke gang van de zwangerschap, de voorbereiding op de bevalling en (zo gewenst) borstvoeding. De gynaecoloog zal de echografisch onderzoeken uitvoeren evenals de medische aspecten van de zwangerschap overzien en samen met jullie beslissingen nemen indien er zich complicaties voordoen.

Wil je kennismaken met
een van onze specialisten?